SUBSIDIE VOOR HET ISOLEREN

Bent u eigenaar én bewoner van uw woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (ISDE). Voorwaarde is dat u 2 of meer energiebesparende maatregelen heeft uitgevoerd en betaald. U kunt met de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) subsidie ontvangen voor 5 typen isolatiemaatregelen.

Huiseigenaren worden gestimuleerd om ondanks dat het een onzekere tijd is, de beslissing om hun huis te verduurzamen niet uit te stellen.

Kijk zelf hoeveel subsidie u kunt krijgen!

Spouwmuurisolatie met EPS parels

De energiebesparende maatregelen waaruit u kunt kiezen, zijn:

  • spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil
  • dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil, of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is)
  • vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer en/of de bestaande bodem in de thermische schil
  • gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- en buitengevel met isolatiemateriaal
  • hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++ glas of door triple-glas

Let op: Als u triple-glas neemt, dan moet dit altijd in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn. Hoogrendementsglas mag in het kozijn gecombineerd worden met panelen met dezelfde U-waarde.

 

Oppervlakte-eis per woningtype

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet uw woning een minimale oppervlakte hebben. In onderstaande tabel vindt u die minimale oppervlakte per woningtype en de subsidie die u per vierkante meter kunt krijgen.

Minimale oppervlakte-eis per woningtype

 

 

Isolatiemaatregel Minimale Rd-waarde(m2 K/W)
Minimaal vereiste m2 Maximaal m2
Subsidie per m2 Kostprijs per m2
Spouwmuur 1,1 15 m2 170 m2 € 5,-
€ 13,-
Dakisolatie 3,5 25 m2 200 m2 € 20,- € 24,-
Zolder- of vlieringvloer 3,5 25 m2 130 m2 € 5,-
 
Gevelisolatie 3,5 15 m2 170 m2 € 25,-
 
Vloerisolatie 3,5 25 m2 130 m2 € 7,-
€ 27,-
Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie) 3,5 25 m2 130 m2 € 4,-
€ 10,-
HR++ glas 1,2 10 m2 45 m2 € 35,-
 
Triple-glas in combinatie met (nieuw) isolerend kozijn 0,7 10 m2 45 m2 € 100,-
Panelen in combinatie met HR++ glas 1,2 10 m2 45 m2 € 15,-
 
Panelen in combinatie met triple-glas en (nieuw) isolerend kozijn 0,7 10 m2 45 m2 € 75,-
 

 

Wat mogen wij voor u Isoleren?

Minimale isolatiewaarden

U kunt alleen subsidie krijgen voor maatregelen met een aanzienlijke isolatiewaarde. In onderstaande tabel vindt u de minimale isolatiewaarde per maatregel.

Isolatiemaatregel Isolatiewaarde
   
Spouwmuur minimale Rd-waarde 1,1 [m2 K/W]
Dakisolatie minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
Zolder- of vlieringvloerisolatie minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
Gevelisolatie minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
Vloerisolatie minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
Bodemisolatie (eventueel gecombineerd met vloerisolatie) minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
HR++ glas maximale U-waarde 1,2 [W/m2K]
Triple-glas gecombineerd met (nieuw) isolerend kozijn Triple-glas maximale U-waarde 0,7 [W/m2K]
Kozijnen maximale U-waarde 1,2 [W/m2K]
Panelen in combinatie met HR ++ glas maximale U-waarde 1,2 [W/m2K]
Panelen in combinatie met triple-glas maximale U-waarde 0,7 [W/m2K]

Alle officiële regels omtrent het aanvragen van subsidies ten behoeve van uw isolatie project staan beschreven in de Staatscourant